هشکەشاڵی هەڕەشەی کارەساتیگ مرۆیی لەی تاوسانە دەێدە عراق

هشکەشاڵی هەڕەشەی کارەساتیگ مرۆیی لەی تاوسانە دەێدە عراق
2023-02-28T12:17:24+00:00
شەفەق نیوز/ پسپۆڕەیل ئاو، هوشداری لە کارەساتیگ مرۆیی هاتگ دەن، ک هاتێ لە وەرز تاوسان ئایندە بەێد لە عراق، لە ئەنجام کەمی واران لە ناو زەوی تورکیا لەی وەرز  زمسانە ک ها تەواوبوین، ک تەکان چەمەیل لە ویلایەتەیل باشووری کەمەو کەێد.

نەخشەیگ وەلایەن وەڕیەوبەرایەتی گشتی چەودیاریکردن کەشوهەوای تورکیا، ک بڕ ئەو هشکەساڵیەگ دەێدە هەر ویلایەتیگ ئاشکرا کەێد، ک رخیگ نشان دەێد لە هشکەساڵی گەورەیگ چەوڕی عراق کەێد، ک عراق پشت وە تەکان ئاو بەنداوەیل تورکیا بەسێد، تایبەت ئەوەگ لەبان چەم دیجلە بینا کریاگە.

  رووژ سەختیگ

خالد شەمال قسەکەر وەزارەت داهاتەیل ئاوی دووپات کەێد ک لەی وەرزە واران لە بەرزایی گوڵەم دیجلە و فورات وەچەو ناوچەی ناوڕاس و باشوور عراق کەم بوی.  

شەمال لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: یە کار زیایکردن تەکانەیل ئاو وەرەو عراق سەختەو کەێد، ئەگەر لەی مانگەیلەگ لە وەرز زمسان مەننە هەر وەیجویرە بوی.

چەمەیل دیجلە و فورات لە پارێزگایل میسان و زیقار لە باشوور عراق، کەفتنە وەر هشکی بیوەرینیگ هەرچەن جاری وەرز وەهار نەهاتیە، کووە تا تاوسان باێد.

وینەی چەم دیجلە لە پارێزگای میسان، رووژ شەممەی گوزەشتە، نشان هشکی رخبەریگ دا ک وەرجەیە ئیجویرە نەویە، تا رەسیە ئەوە ک مەردمەگە وەپا وەبانیەو رەد بوین.

گشتی کەموکوڵی دیرێد

لەلای خوەییش، سائر موخیف ئەندام دەسەی کشتوکاڵی و ئاو و ئەهوار لە پەرلەمان ئویشێد: گشتی لە باوەت ئاو کەموکوڵی دیرێد، لە سای وەئامانجکردن و بڕین ستەمکارانەیگ لە ئاوەکە وەلایەن دەوڵەتەیل سەرچەوە تورکیا و ئیران، و ٧٠٪ ئاوەگە لە تورکیا تیەێد و ئەویش ئاوەگە بڕیە و ٢٢ بەنداو دروس کردیە.

موخیف لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کەێد ک بەنداو ئەرا سێ چشت دروس کریەێد، یەکەمیان وزەی کارەبا، و یەیش کاریگەری لەبان ئەو لایەنەگە نەیرێد، و دویەمەگە ئەرا ئەمارکردن ئاو، و یەیشە مەوقەی خوەی دیرێد، ک دویای پڕبوینی دووارە ئاوەگە وەرەو ئەو دیمەگە مەرەقەز کەێد، و سێیەمەگە ئاویاریە، ک وەی دویاییە دروس کریا، ک روی چەمەگە وەرەو شوینەیلیگتر کەێد.

 موخیف بانگواز ئەرا گرنگی پلانیگ وەرجەوەخت کرد لە دروسکردن پڕۆژەیلیگ ئەرا چارەکردن قەیران ئاو، و وەزارەت داهاتەیل ئاوی پویلەگە وەکار بارێد و ئاویاری بکەێدە لیویلەی تکەئاو یا پەراشەکردن تا نوای گوماکردن ئاوەگە بگرێد، وەتایبەت وڵاتەگە روی وەرەو رخیگ لە ساڵ ئایندە کەێد.

عراق کەفتیەسە کەنار کارەساتیگ

رەمەزان حەمزە پسپۆڕ ستراتیژی و سیاسەتەیل ئاو دووپات کەێد ک قەیران ئاو عراق درویژماوەس، و لە ئەنجام ئەو ماوەی گوزەشتە لە دوو جەنگ و بیس ساڵ لە حەسار و ئاڵشتکردن رژیم، سامی لەنوای دەوڵەتەیل هاوسا نەمەنیە، و ئەوانیش مینەی بەرژەوەنی سیاسی خوەیان کەن وەرجە مرۆیی و یاسایی و خاس هاوسایەتی.

 حەمزە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کەێد ک ئیمە وەرجە چەن ساڵیگ هوشداری لەی قەیرانە دایمنە، ک ئەوەسا زیایەو بوود، تا بویە راسی، و عراق کەفتە نوای دوڕیانیگ، ک بایەتە نەفت وەرانەوەر ئاو بیەێد، و عراق چوینکە لە گام قەیرانیش رەد کرد ک رەسیە رووژە سەختەگە هەکاتی ساڵ ٢٠١٨، و ئیسە کەفتیەسە کەنار قەیرانیگ نەخوازیاگ.

 

Shafaq Live
Shafaq Live