نامگیری "داڵاهوو" وه نام شار ته‌مووره

Category: هونه‌ر

Date: 2021-01-12T08:58:26+0000
نامگیری "داڵاهوو" وه نام شار ته‌مووره

شەفەق نیوز- دۆمای دو ساڵ شوونگیری گوڕ ئەو گوڕ لە لایەن سازمان میرات فەرهنگی و گەشتیاری، ئاخرێ ناوچهێ داڵاهوو وە نام شار تەموورە، نامگیرەو بی.

 تەموورە (تەمبوور/ تەنبوور) یەکێ لە سازەیل کوردییە ک دە شارستان داڵاهوو و ناوچەی گووران کرند و گاوارە دە ئوستان کرماشان، ئوو ناوچەیل دینەوەر و سەحنە و بێستوون و هەرسین دە کرماشان، ئوو ناوچەی لەکستان دە ئوستانەیل لوڕستان و هەمەدان دژەنرێ.

ئی سازە فرەتر هن مووسیقی ئایینی هووز یارسان و ئەهڵ هەقە.

related

مانگ هەڵات

Date: 2021-02-12 19:40:14
مانگ هەڵات

رامش، ژن دەنگ‌بێژ ئێرانی، دە دوورەوڵات، مرد

Date: 2020-12-12 20:54:36
رامش، ژن دەنگ‌بێژ ئێرانی، دە دوورەوڵات، مرد

یادگارییەێ جەنگ جەهانڕوو دە کرماشان

Date: 2021-01-11 18:12:01
یادگارییەێ جەنگ جەهانڕوو دە کرماشان

مانگنامەێ زانکۆ هاتە دەر

Date: 2021-02-14 20:04:23
مانگنامەێ زانکۆ هاتە دەر

گلەو داین گەورییەیل هەخامەنشی

Date: 2020-12-13 16:46:05
گلەو داین گەورییەیل هەخامەنشی

ئه‌نجومەن ئەدەبی ئاوات هاتە دی

Date: 2021-01-13 19:19:51
ئه‌نجومەن ئەدەبی ئاوات هاتە دی

ئمڕوو جەژن سەدەسە

Date: 2021-01-29 11:29:35
ئمڕوو جەژن سەدەسە

کووشێعرەگان (شاکە و خان‌مەسۆر) دوارە‌چاپەو بی

Date: 2021-02-14 20:42:58
کووشێعرەگان (شاکە و خان‌مەسۆر) دوارە‌چاپەو بی