ئیوەتکردن ئاژەڵ خەموکی دویرەوخەێد

ئیوەتکردن ئاژەڵ خەموکی دویرەوخەێد
2024-06-11T07:55:01+00:00
شەفەق نیوز/ خەمۆکی یەکیگە لە بیمارە باوەگان جەهان مەردمان فرەیگ و دەسی ناڵن،  پسپۆرەیل گاجاریگ چارەسەریگ خێرا ئەرا خەمۆکی خەنە روی جویر ئیوەتکردن ئاژەڵەیل ماڵی کە مەترسی تویشهاتن وە خەموکی کەمەوکەێد.

گاجاریگ ئایەم تویش دڵتەنگی بوود باوجی ئەگەر فرە درویژە بکیشێد و بوودە خەمۆکی ئەوە بایەد چارەسەر گونجیایگ پەیابکەێد.

وە چەن گامیگ ئاسان چارەسەرکریەێد جویر گرنگیدان وە خوەراک تەندروس و گرنگیدان وە ئاژەڵەیل ماڵی، کە هووکارە ئەرا کەمەوکردن خەمۆکی و چارەسەرکردنی.

Shafaq Live
Shafaq Live