هیندستان...خیزانیگ 199کەسی گشت ئەندامەیلی وەیەکەو زندگی کەن

هیندستان...خیزانیگ  199کەسی گشت ئەندامەیلی وەیەکەو زندگی کەن
2023-11-20T12:50:18+00:00
شەفەق نیوز/ لە ویلایەت  میزۆرما لەباکوور خوەرهەڵات  هیندستان لە ئاوای پاکتاونگ، وەپای راپۆرتەیل میدیا ناوخوەیەیلیان  199 کەس لەناو یەک لەباڵەخانەی گەپیگ زندگی کەن.

بو زیۆنا وە سەرۆک "گەپترین خیزان جەهان" دانریەێد، وەپای ئەوەگ 38 ژن خوازیە، بیجگە لە دەیان نەو، 89 کوڕو دویەتیش وە دونیا هاوردیە، سەرۆک خیزانەگە لە  2021 لەتەمەن 76 ساڵ وە مدوو بەرزی فشار خوین و بیماری دڵ کووچ دویایی کەێد.

هەرچەن سەرۆک خیزانەگە کووچ دویایی کردیە باوجی ئەندامەیل خێزانەگە تا ئیسە گشتیان لە ژیر قەواسەی یەک ماڵ زندگی کەن و کاروبارەیل رووژانەیان وەگەردیەک ئەنجام دەن.

Shafaq Live
Shafaq Live