هێمایگ وەسەرچگن کەرەستەیل نیشان دەێد

هێمایگ وەسەرچگن کەرەستەیل نیشان دەێد
2024-02-12T13:46:35+00:00
شەفەق نیوز/ هەنای  دەرمان یان مەلحەم، کرێم یان خەویر دگان یان ماکیاج سینیمن لەو باوەڕەیمن بڕواڕ وەرسەرچگنی تەنیا ئەوەسانی لەقەیەو نویسیاگە، باوجی بیجگە لەوە نیشانەی ترەک هەس.

فرەجار خڕیگ وە دەور قوتی یا پاکەتیگ هەس، نیشانەێ ئەوەس بایەت ئەو کەرەستە تەنیا لەو ماوەی لەمدویای وازکردنی بارێدە وەکارهاوردن لەدویای ئەوە وە وەسەرچگ دانرێد.

ئەرا نمونە  (12 M و 9 M) هالەناو وینەگە، وە مانای ئەوەسە M12 تا دوانزە مانگ دویای وازکردنی وەکارتێد، دویەمیانیش M9 تا نۆ مانگ لەدویای وازکردنی وەکارتێد، وە پیچەوانەوە دویای ئەو ماوە وەسەرچن و وە وەسەرچگ دانرێد هەرچەنە بڕوار وەسەرچگنی مابوی.

Shafaq Live
Shafaq Live