چەن خوەراکیگ دەسمیەتی مقیەتیکردن مناڵ لە بیماریەیل وەرزی دەێد

چەن خوەراکیگ دەسمیەتی مقیەتیکردن مناڵ لە بیماریەیل وەرزی دەێد
2023-11-21T06:36:20+00:00
شەفەق نیوز/ ئاڵشتبوین وەرز هووکاریگە ئەرا لاوازبوین سیستم وەرگیری لەش مناڵ، وە تایبەت ئەگەر باوان هویچ رییگ وەکارنارن ئەرا قایمگردن سیستم زەرگیری مناڵەگەیان لەری خوردن خاس و تەندروس و گرنگیدان وە پاکی و چگن ئەرا وەر خوەر.

پەنج خواردن گرنگی فرەیگ دیرن لە قایمکردن وەرگیری لەش مناڵ و لە وەرز پاییز و زمسان دویرەو کەێد لە بیماری کە بریتین لە:

1. ماس

بەكتریای سوودبەخش هاناوی، هیلد مناڵەگە کەمتر تویش بیماری وەرزی بوود جویر  ئەنفلۆنزا و هەڵامەت.

2. چەرەسات

زینك و ئۆمێگا-3ی هاناوی، وەگەرد دژە ئۆكسان، ڤیتامین B ،E و مەنگەنیز، خواردنی وە شیوەی ریک دەسمیەتیدەرە ئەرا قایمکردن سیستم وەرگری لەش.

3. شلیك

وە گشتی شلیك و جویرەیل بێری، دژە ئۆسكانن و ڤیتامین C هاناویان، مناڵەگە دویرەوخەن لە  بیماری.

4. سپێناخ

ڤیتامین C و ئاسن هاناوی، دەسمیەتیدەر خاسیگە ئەرا سیستم وەرگری.

5. گووشت

زینك و ڤیتامین B هاناوی، وەگەرد پرۆتین و ئاسن، دەسمیەتیدەرە ئەرا گەشەی مناڵ و وەسوودە ئەرا زوی خاسەوبوین.

Shafaq Live
Shafaq Live