عراق لە کەشوهەوای چوار رووژ ئایندە چەوەڕی واران کەێد

2023-01-25T09:34:30.000000Z

شەفەق نیوز/ دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو چوارشەمە، مەزەنەی کەشوهەوای چوار رووژ ئایندە راگەیان، و باس واران و وەفر و بەرزەوبوین پلەی گەرمی کرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەشوهەوای سوو پەنجشەممە، لە ناوچەی ناوڕاس رووشنە و لە بەشەیل خوەرئاوای ئەورە وەگەرد دەرفەت نمە وارانیگ، و لە ناوچەی باکوور رووشنە کەمکەم بوودە ئەور وەگەرد دەرفەت نمە وارانیگ، و لە ناوچەی باشوور رووشنە وەگەرد لەکە ئەوریگ لە چەن شوینیگ،  شەوەکی زوی تەم دروس بوود کەمکەم پاکەو بوود، و پلەی گەرمی لە گشت وڵاتەگە نزیک رووژەیل وەرجە خوەیە.

 بەیاننامەگە وتیش: رووژ جمعە، لە ناوچەی ناوڕاس نیمچە ئەورە وەرەو ئەو تەواو، و تا دویای نیمەڕو نیەمینێد، و لە باکوور نیمچە ئەورە تا واراناوی وەگەرد دەرفەت واران لە بەشەیل خوەرهوڵاتی، و تا دویای نیمەڕو نیەمینێد، و لە ناوچەی باشوور رووشنە وەگەرد لەکە ئەوریگ، و پلەی گەرمی لە بەشەیل ناوڕاس و باشوور کەمیگ بەرزەو بوود، و لە ناوچەی باکوور نزیک رووژ وەرجەخوەیە.

دیاری کرد، کەشوهەوای رووژ شەممەی ئایندە، لە ناوچەی ناوڕاس نیمچە ئەورە تا ئەور تەواوە، و لە ناوچەی باکوور ئەوە وەگەرد نمە وارانیگ، و دەرفەت وەفروارین لە بان کویەیلە، و لە ناوچەی باشوور رووشنە وەگەرد لەکە ئەوریگ، و پلەی گەرمی لە بەشەیل ناوڕاس و باشوور کەمیگ بەرزەو بوود، و لە بەشەیل باکوور کەمیگ داوەزێد.

 بەیاننامەگە وتیش: رووژ یەکشەممەی ئایندە، لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور نیمچە ئەورە تا ئەور تەواویگ،  لە ناوچەی باکوور نیمچە ئەورە تا ئەور تەواو، وەگەرد واران سووکیگ تا نواڕاسی، و جاروباریش بوودە گرمەهڕ، و پلەی گەرمی لە ناوچەی ناوڕاس نزیک رووژ وەرجەخوەیە،  و لە ناوچەی باکوور کەمیگ بەرزەو بوودڕ و لە ناوچەی باشوور چەن پلەیگ بەرزەو بوود.

 

Shafaq Live
Shafaq Live