دەسگیرکردن 5 بازرگان مادەی هووشبەر لە نەجەف و موسەنا

دەسگیرکردن 5 بازرگان مادەی هووشبەر لە نەجەف و موسەنا
2024-05-14T07:33:58+00:00
شەفەق نیوز/ وەڕێوەبەرایەتی گشتی هەواڵگێری و ئاسایش لە وەزارەت وەرگیری راگەیان، 5 بازرگان مادەی هووشبەر لە  ناویان ناسنامە بیانی هەس لە پارێزگایەیل نەجەف و موسەنا.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " مەفرەزەیل وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری و ئاسایش نەجەف سەر وە وەڕێوەبەرایەتی گشتی هەواڵگێری لە وەزارەت وەرگیری ، لەری زانیاری هەواڵگێری هویردیگ، 3 بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر دەسگیرکردن کە خاوەن ناسنامەی بیانین، وەپیان مادەی کریستال و تلیاک و حەب کبتاگۆن هووشبەر گیریایە".

وتیش "سێ توومەتبارەگە لەناو یەکیگ لە هۆتێلەگان پارێزگای نەجەف بوینە"وتیش "لێداوان سەرەتایی لەلیان وەرگیریاگە  و دادگا وەپای بڕگەیل مادەی  (28 هووشبەر)".

وتیش "مەفرەزەیل وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری و ئاسایش موسەنا سەر وە وەڕێوەبەرایەتیەگە، توەنست دوو بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر دەسگیربکەێد، وەپیان بڕیگ لە مادەی کریسال مادەی ڵووشبەر کانایرومان پەیاکریاگە کە فروشتنەسێ" دیاریکرد "دەسنریا وەبان مادەیل و توومەتبارەیل ئەرا لایەن پەیوەنیدار کلکریان".

Shafaq Live
Shafaq Live