دەسگیرکردن بازرگانەیل مادەیل هووشبەر و ئەندامەیل بازرگانیکردن وە ئایەم لە بەغداد و نەجەف

دەسگیرکردن بازرگانەیل مادەیل هووشبەر و ئەندامەیل بازرگانیکردن وە ئایەم لە بەغداد و نەجەف
2024-05-16T07:30:49+00:00
شەفەق نیوز/ وەڕێوەبەرایەتی گشتی هەواڵگێری و ئاسایش، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سێ بازرگان رخبەر مادەی هووشبەر دەسگیرکردنە یەکیگیان  بازرگانی وە ئەندامەیل ئایەم کەێد لە نەجەف و بەغداد.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، مەفرەزەیل وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری و ئاسایش نەجەف سەر وە وەڕێوەبەرایەتی گشتی  هەواڵگێری و ئاسایش وەزارەتوەرگیری وەهەماهەنگی وەرد کاروبار هووشبەر،  ئۆپراسیۆنیگ دەسگیرکردن سێ بازرگان رخبەر مادەی هووشبەر جیوەجیکردن لە پارێزگای نەجەف لەدویای ئەوەگ وە ئەو تاوانە دەسگیرکریان زیاتر لە 500 دەنگ حەب هووشبەر وەپیان گیریا.

لە بەیاننامەگە دیاریکرد، لێدوان سەرەتایی توومەتبارەیل وەرگیریا وەپای مادەی  (28 هووشبەر)دەسگیرکریان.

لەلایگیش وە تەقەلایگ هەوڵگێری بەرز، مەفرەزەیل وەڕێوەبەرایەت یهەواڵگێری و ئاسایش بەغداد سەر وە هەمان وەڕێوەبەرایەتی بازرگانیگ ئەندامەیل ئایەم لە ناوچەی کەرادە لە بەغداددەسگیرکریا.

وتیش، فەرمان دەسگیرکردن ئەرای دەرکریایە وەپای بڕگە مادەی  (240 بازرگانیکردن وە ئەندامەیل ئایەم)، وەشیوەی یاسایی رادەس لایەنەیل پەیوەنیدار کریا.

Shafaq Live
Shafaq Live