داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2023-03-18T07:46:15.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت:  نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، شەوەکی ئمڕوو،   بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، رەسیە ١٥٦٤٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی. 

شەوەکی رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە،نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٨١٠٠ دینار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد پایتەخت داوەزیا، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٧٥٠٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٥٥٥٠٠ دینار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بۆرسە لە رووژەیل پشوو فەرمی کار میەکێد، وەلی نرخ دۆلار لەناو بازاڕەیل هەمیش داوەزین توومار کرد، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٧٠٠٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٥٦٠٠٠ دینار عراقی.

 

Shafaq Live
Shafaq Live