بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد و داوەزینی لە هەولێر
2023-01-25T14:02:17+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد پایتەخت بەرزەو بوی، و وەگەرد بەسیان بۆرسەی هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ ١٦٠٨٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٦٠٦٠٠ دینار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٦١٥٠٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٦٠٥٠٠ دینار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزین توومار کرد، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٦٢٢٥٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٦٢٢٢٥ دینار عراقی.

Shafaq Live
Shafaq Live