تەندروسی جەهانی هووشداری دەێد: وەی زویە خوەدان ئەرا پەتایگ ئامادە بکەن

تەندروسی جەهانی هووشداری دەێد: وەی زویە خوەدان ئەرا پەتایگ ئامادە بکەن
2023-05-22T11:23:08+00:00
شەفەق نیوز/ وەڕیەوبەر گشتی ریخریاگ تەندروسی جەهانی تیدرۆس ئەدهانۆم داوا لە وڵاتەیل کرد  ئامادەکاری بکەن ئەرا ئەگەر پەتایگ هاتگ.

تیدرۆس لە بەیاننامەیگ ئەرا وڵاتە ئەندامەیل ریخریاگ تەندروسی جەهانی وت: وەپیمان نیەکریەێد ئەوە بخەیمنە دویا، و هووشداری کرد ک هاتێ ئی پەتاگە وەی نزیکە باێد".

وتیش: "ئەگەر ئیوە ئاڵشتکردنیگ جیوەجی  نەکەین، کی کەێدەی؟ و ئەگەر ئیرنگە جیوەجی نەکەین، کەی؟"

 گردەوبوین ساڵانەی ئەنجومەن گشتی ک دە رووژ کیشێد لە جنێڤ و هاوەخەتە وەگەر یاد ٧٥ ساڵەی دامەزریان ئەو ریخریاگە، باس لە چارەسەر فرەیگ لە سەختیەیل تەندروسی جەهان کەێد.  

و گردەوبوین ئی هەفتە دەس خەێدە ناو باوەتەیل پەتا.

 194 وڵات ئەندام ریخریاگ تەندروسی جەهانی دانوسەنین لەبان چاکسازی گشتی لە ئەو ریسگایلە کەن  ک ئەرکەیلیان لە ئەگەر رخبەریگ تەندروسی ناودەوڵەتی بوود، هەرلیوا پەیماننامەیگ فراوانتر پەناگە سازن، تا لە ساڵ ئایندە پەسەن بکریەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live