گوڵە باسیگ و پارچە شعریگ ئەرا رەسول حەمزاتۆف

گوڵە باسیگ و پارچە شعریگ ئەرا رەسول حەمزاتۆف
2023-03-08T09:16:46+00:00
شەفەق نیوز/ رەسول حەمزاتۆف، شاعریگ داغستانیە، لە ساڵ ١٩٢٣ لە ئاوای تسادا لە داغستان، لە باوەش کوێەیل قەوقاز لەداڵگبوی.

حەمزاتۆف وەی قسەیلە تەمەی شاعرەیل نوو کەێد ک ئویشێد: وەخوەدان نەنووڕن جویر ساحریگ ک توەنێد جەهان ئاڵشت بکەێد، وەلێ جویر جفتیاریگ رەفتار بکەن، تویەمەگە خەنە ناو زەوی، و چەوەڕی کەن ژیان نوویگ لەلی پەیا بوود.

و لە پارچە شعریگ ئویشێد:

هیمان نەمردمە، و نەیش پیر بویمە

وەلێ  هەناسەم سوارە

دەنگ زەنگیگ تیەێدە گووشم

شایەت یە زەنگ منە

 دەسم خەمە بان دڵ

و بیدەنگ و خەفەتبار بووم

هەکاتی خەویگ، وەگەرد یەخ دویەکەینگ 

رووژەیل خوەشی و پاتشایی نەما

 قاڵ و چەنە و باس و دەسخوەشی نەما

وەلێ هەکاتی هەر کەسیگ دانا لەی سەدە 

کەسیگ هەس خەو دوینێد تا هەمیشە لە کووڵ ئەسبەگەی ناێدە خوار

کەسیگ تا هەمیشە نیەژیەێد

وەلێ من - دووسی مەزنیگ دیرم هاز وەپیم دەێد

راسە ک گەنجیم گوما بویە

وەلێ جام پڕ رووشنایی نووشم. 

Shafaq Live
Shafaq Live