غەزەل

غەزەل
2024-02-05T13:44:57+00:00

یه‌ کامین سحره‌ سه‌وزه‌ ها ده‌م  تو 

 

کە ئوومه‌ت دل به‌سینه‌س وه‌ چه‌م تو 

شه‌وارێ قۊله‌ ، چۊ چا، قۊتِمه‌و دا 

نه‌ پامان و نه‌ په‌ێ دێرێ خه‌م  تو 

وه‌ رۊما چه‌م ئلالی زینگه‌و دووم

خودا زانێ چه‌نێ فریه‌س که‌م  تو 

تو هه‌رکس دیتە ها ده‌ عاله‌م  خوه‌ێ 

م  لێوه‌م ، لێوه‌ ها ده‌ عاله‌م  تو

ئه‌گه‌ر بوومه‌ جه‌م و له‌شکه‌ر بێارم

سپاێ زولفت وه‌ فرمان  چه‌م تو 

قه‌لارێ خه‌ێ ده‌ ئێ دیشته‌ وه‌ بێ ده‌نگ 

کیه‌ گیان وه‌ێ ده‌ گورز ِ رووسه‌م ِ تو 

م ِ که‌ێ دومه‌ حه‌ریف خنج و خالت 

م قه‌ورم ها دل ِ خاتر جه‌م  تو 

سپاێ دوسه‌ێل  گیانه‌ێ گیانِیت هات 

م  وه‌م ک  واوه‌شان که‌ێ په‌رچه‌م  تو 

نورمراد رضایی

Shafaq Live
Shafaq Live