لە قسە وەشانن ئەرا پەلامارداین.. رخەیلیگ لەبڵاوبوین دەسدرویژکردن سێکسی لە عراق

لە قسە وەشانن ئەرا پەلامارداین.. رخەیلیگ لەبڵاوبوین دەسدرویژکردن سێکسی لە عراق
2023-03-15T11:09:59+00:00
شەفەق نیوز/ رەفتار قسەوەشانن و چزداین لەناو کۆمەڵگای عراق، چ لەناو جادە یا لە شوینەیل گشتی، یا لە مەکتەو یا لە کار، یا هەر لەناو ماڵیش وەلایەن نزیکەیل، لەی ماوەی دویاییە هاتیەسە بڵاوبوین.

چەن شیوەیگ ئەرا چزداین هەس، بەشیگی تەنیا قسەوەشانن ئاسانیگ و نشاداین چەن رەفتاریگە و چەوەڕی کاردانەوەی ئەوە کەسە کەێد، یا هەر وە قسەی راستەخۆ،  و بەشیگی پەلامار لەشە تا رەسێدە دەسدرویژکردن سێکسی.

 یەکیگ لەو دویەتەیلە ک کەفتە وەر چزداین خاوەن کارەگەی لە کەرت تایبەت، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز باس کرد، و نیەخوازێد ناوی ئاشکرا بوود، وت: خاوەن کارەگە داوا کردیە وەرانوەر بەرزەوکردن پلەی کارەگەم، ری وەپی بیەم، تا ناچار بویم واز لە کارەگە بارم.

 وتیش: دەسدرویژکردن تەنیا لەناو کار نییە، وەلێ ژنەیل فرەیگ لە شوینەیل جیاجیا کەفنە وەر ئەوە، وەلی باسی نیەکەن لەڕخ کۆمەڵگای هووزانە ک لەلای ئاسان نییە قەبوول ئەوە لە دویەتیگ بکەێد هەرچەن خوەییش بویەسە قوربانی ئەو کردەوە.

 باسیگتر وەلایەن داڵگیگ وەگەرد کوڕەگەی لە تەمەن ٨ ساڵان، ک وت: کوڕەگەم کەفتە وەر دەسدرویژکردن وەلایەن هاوسا، ک وەتیە دەس دەێدە قەی لەشم.

داڵگەگە ک لەوەر ناسکی باوەتەگە نیەخوازێد ناوی ئاشکرا بوود، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هویچ چارەیگ ئەرا چارەکردن ئەوە نەوی مەگەر تەنیا ماڵەگە بفرووشیمن و لەو شوینە بار بکەیمن.

شیوەیل دەسدرویژکردن 

توەنیمن شیوەیل دەسدرویژکردن وەگشتی کوڵبڕەو بکەیمن وە: دەسدرویژکردن لە شوین کار، و دەسدرویژکردن لە شوین گشتی، و دەسدرویژکردن کەسوکار، و دەسدرویژکردن لە شوینەیل گشتی لە گشتیان ئاسانترە، وەلێ لە خود وەختەگە دەسپاچەی زیاتر کەێد، چوینکە لەوەر چەو مەردم بوود، و هەناێ قوربانیەگە دەنگی بەرزەو کەێد یا پەنا وەکەسیگ بەێد، کۆتایی وەو رەفتارە تیەێد، وەگورەی قسەی زینە سەباغ خانمە تۆێژینەر کۆمەڵایەتی.

دەسدرویژکردن لە شوین کار، وەگورەی زینە خان، ک لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەوە رخیگ لەبان قوربانیەگە نەیرێد، چوینکە کەم جار رەسێدە پەلامار سێکسی، و فرەجار جویر زەمینەسازە و نیەڕەسێدە واتەی راسی ئەرا دەسدرویژکردن، و فرە لە کەرت تایبەت بوود، ک داوا کەن وەرانەوەر مەنینی لە کارەگە ری وەپیان بەێد، و فرە لە دویەتەیل ناچار بوون واز لە کارەگە بارن، و پیچەوانەی کەرت گشتی ک ئاست دەسدرویژکردن کەمترە، چوینکە شوینیگ بەسیاگە، و یاسا لەناوی هەس.

وتیش: دەسدرویژکردن وەلایەن نزیکەیل یا کەسوکارەیل یا قوربانیەگە لەلی مناڵە یا ناخاڵەس، و وەرپرسایەتی لەیە کەفێدە بان خاوەن و باوان لە مقیەتیکردن مناڵەیلیان، و چەویان وەپیان بوود  ک وەگەرد کی هەڵسوبنیش کەن، و سرووشت کاردانەوەی کردەوەیان، و هەمیش بایەتە  لەلیان  نزیک بوون تا هەس وە ئارامی بکەن، و هوشدارییان لەی رەفتارەیل لەڕیدەرچگە بکریەێد تا بتوەنن ئەگەر ئیجویر چشتیگ بوی وەزوی خەوەرداریان بکەن.

 

لایەن دەروینی

ئەوەگ بکەفێدە وەر دەسدرویژکردن، زیان لە بیماری دەروینی وەخوەی دوینێد ک ئەگەر چارەسەر نەکریەێد زیایەو بوود، وەگورەی قسەی کازم سەڵمان پسپۆڕ لە زانست دەروینی، ک دیاری کرد: یەکەم چشت قوربانیەگە نیەخوازێد بچوودە ئەو شوینە ک لەناوی تویش دەسدرویژکردن هاتگە، لە رخ دووارەوبوین رویداوەگە.

سەڵمان لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شایەت دەسدرویژکردن شۆکیگ پەیا بکەێد، و بیلێد قوربانیەگە لە مەردم دویر بکەفێد، و لە شەرمیەو باسی نیەکەێد، ک گرفتەیل دەروینی و نیگەرانی لەلای دروس بوود ک وەگەرد رووزگار زیایەو بوود، ئەراوە گرنگە سەردان پزشک پسپۆڕ بکەێد. 

 

لایەن یاسایی

لەلای خوەییش، خانمە سەرۆک ریخریاگ "الأسل" ئەرا وەتواناکردن ژن و مناڵ، خانمە مافپەروەر ئەزهار دلێمی وت: یاسای عراقی دەقەیل سەختیگ لەناوی نییە وەرانەوەر ئەوەگ دەسدرویژی سێکسی کەێد، لەسای نەوین ئامارەیلیگ تا بڕ ئی تاوانە نشان بەێد.

دلێمی وتیش: قسەوەشانن و دەسدرویژی سێکسی تاوانە و ماف گشتی و ماف تایبەت هاناوی، یەکەمەگە وەرپرسایەتی دادوەریە ک قوربانیەگە داوای سکاڵا لە دادگایل لەبان تاوانبارەگە توومار بکەێد، تا سزای خوەی بوەێد، و دویەمەگە داواکردن مافە وەلایەن قوربانیەگە لەوەردەم دادگا.

 لەباوەت سزای دەسدرویژی، عەلی تمیمی پسپۆڕ یاسایی وت: یەکەم شیوەی دەسدرویژکردن ک وە زوور یا وە هەڕەشە یا وە فێڵ لەبان نیر یا ما یا هەر دەسکردن وەو کارە، وەگورەی مادەی ٣٩٦ لە یاسای سزادان عراقی هەفت ساڵ زیندانیکردن هابانی، و ئەگەر قوربانیەگە خوار تەمەن ١٨ ساڵان بویە سزاگە ئەرا ٢٠ ساڵ سەختەو بوود، و لە بڕیگ دەوڵەت جویر ئەمریکا سزاگە هەتاییە.

و شیوەی دویەم لە دەسدرویژکردن، وەگورەی قسەی تمیمی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز؛ ئەوەسە ک داوا بکەێد، و ئەوەیش لە مادەی ٤٠٢ لە یاسای سزادان ٣ مانگ زیاندای یا باج پویل لەلی بریەێد، و ئەگەر ئەو کارە دووارەو کرد سزاگەی رەسێدە ٦ مانگ.

 وەگەرد بڵاوبوین سیمای دەسدرویژی، پسپۆڕ یاسایی جەخت کرد لەبان گرنگی داناین یاسایگ کرد ک گشت ئی مادەیلە گردەو بکەێد، و چارەی دەروینی و کۆمەڵایەتی پەیا بکەێد، وەتایبەت وەگەرد هەسی ئی تاوانە وەگەرد گەشەکردن تەکنەلۆجیا.

Shafaq Live
Shafaq Live