لە رووژ جەهانی زوان داڵگی.. تەمەی زەوی و ئاسمان وە کورد فەیلی

لە رووژ جەهانی زوان داڵگی.. تەمەی زەوی و ئاسمان وە کورد فەیلی
2024-02-21T16:17:14+00:00
کەنعان موڕاد/ هاتێ لەلای ئیمە دار و درەختەیل بیدەنگ بوون، وەلێ دەنگ زبڕزیڕەکەیل لە بیخ و سویکەیل دارەیل، بوودە زوانیگ ئەرای، یا هەناێ تەور باخەوان دەێد لە پەل داریگ، قرپەی شکیانی لەناو باخەگە دەنگەو دەێد، چماێ وە زوان قوڕاتیگ، هاوار لەلی هەڵسێد.

فرە کەسیش نیەزانن کە دارەیلیش وەرد یەکا قسە کەن، کە زوان کیمیایی وەکار تیارن، ولەیەک فامن.

سەنگ بیدەنگ، لە کەژ کوێەیگ، بوودە لانەی داڵیگ، ئەویش بیدەنگ نییە، هەناێ چکەی واران دەێد لە سەر هشکی، شایەت تا ساڵەیل فرەیگ بیدەنگ بوود، تا رووژیگ تیەێد ژیری نەرمەو بوود، و کەفێدە پل، و وەگەرد پلخواردن، تیەێد زوان، ئمجا سەنگ قسەی خوەی کەێد.

ئەرا خوازین و داوای ئایەم، ئەرا رخ و خوەشی، ئەرا دڵسووزی و خوسە، گرنگی واژەیل هاتە دی، تا بوینە ڕستە، ئیجا هەر رستەیگ بویە خاوەن واتە و نشانەیگ، تا بویە زوان.

لەناو گشت بڕە مەردمیگ زوانیگ پەیا بوی، کە ئەو زوانە ناونشان ئەو بڕە مەردمەسە، تا بویە ناسنامە، کە ئەگەر مەردمیگ وەبی ناسنامە بوون، بیگومان هویچیگ نیین.

ئەراوە، ئەگەر خوازید بویدە چشتیگ، بایەسە زوان داشتوید، و ئەگەر زوان دیرید، بایەسە مقیەتی ئەو زوانە بکەید، کە مقیەتیکردن هەسی و (وجوود) ئەو مەردمەسە، کە وەی ناسنامە بوونە (نەتەوە).

وەیجویرە دی ئەرامان ئاشکرا بوی کە گرنگترین کار ئەرا هەر نەتەوەیگ ئەوەسە کە زوانەگەی لەدەسی نەچوود، و مقیتەتیکردنی پیرووزترین کارە.

لە رووژ جەهانی زوان داڵگی، و لەوەر گرنگی زوان داڵگی، کە بویەسە رووژیگ جەهانی، زەنگ ئی پرسیارە کوتید، کە ئایا کەی زوان داڵگیمان گەردن ئیمە ئازاد کەێد؟.

ئەرا نموونەیگ زنی، ئاژانس شەفەق نیوز، چەنای چەن ساڵە هەوڵ و تەقەلای زوان دەێد، و کەفێدە فتراق زاراوەی کورد فەیلی، جویر بنچینەی زوان کوردی، تا ئاسوودەی گەردن خوەی لە ئەرک ژیان  و چەسپانن ناسنامەی نەتەوەیگ مەزن جویر نەتەوەی کورد بکەێد.

تەمەی زەوی و ئاسمان ئەرا ئیمەیل کورد و کوردەیل فەیلی وەتایبەت ئەوەیە کە زاراوە و زوان داڵگی لە دەس نەیەن.

Shafaq Live
Shafaq Live