گروپەیل خوین چ زانیارییگ ئاشکەراکەن؟

گروپەیل خوین چ زانیارییگ ئاشکەراکەن؟
2024-02-11T13:45:53+00:00
شەفەق نیوز/ گروپەیل خوین وە پۆزەتیڤ و نەگەتیڤ موجەبەو کاریگەری لەبان تەندروس کەسەگە دیرد، هەریەکەیگیان زیارتر لەوەکەیترەک ئەگەر تویشهاتن وە بیماریگ دیاریکریاگی زیاترە.

لەخەوەریگ ماڵپەڕ  "الیوم السابع "هاتیە، ئەو کەسایلە گروپ خوینیان لە جویر "O"یە زیاتر مەترسی توشبوین وە بیماری شێرپەنجەی پووس و قۆلۆن و زیایبوین کێش زیاتر، وە مدووە بایەت مقەیەت بوون دویرەو بکەفن لەو خوەراکەیلە کێشیان زیایکەێد.

 ئەوانەگ گرووپ خوینیان ـAیە زیاتر رویوەروی بیماریەیل دڵ بوون، ئەگەر تویشهاتنیان وە بەرزی کرۆسترۆل زەرەدبەخش زیاترە، خاترە هویرمان بوودە چەوری خوینیان.

ئەوانەگ گرووپ وینیان" B" یە زیاتر لە کەسەیل تر مەترسی تویشهاتن وە بیماری شەکرە و پەنکریاس بوون بایەت مقیەت رێژەی شەکر خوینیان بوون.

ئەوانەگ گرووپ خوینیان لە جویر " AB"یە زیاتر لە کەسەیل تر ئەگەر تویشهاتن وە لاوازی ئاست مێشک و هویرمان زیاترە، وە رێژەی  لە ٪٨٢ مەترسی تویشهاتن وە بیماری وە هویرچگن دیرن.

Shafaq Live
Shafaq Live