سزیان تانکەریگ سزەمەنی ری سلێمانی - دەربەندیخان بڕێد.. وینە

سزیان تانکەریگ سزەمەنی ری سلێمانی - دەربەندیخان بڕێد.. وینە
2024-06-07T11:44:11+00:00
شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ لە قەزای چەمچەماڵ لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەورەیگ لەناو بارهەڵگریگ سزەمەنی لەبان رییگ سەرەکی لە قەزاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر لەناو ماشینیگ هیز گرد نەفت سیا بار کردیە، وەرەو پارێزگای سلێمانی چگە، کە ماشینەگە وەتەواوی سزیاس دویای قورتاربوین رانندەگە، و زەرەد گەورەیگ وە ری ناوەین قەزای دەربەندیخان و پارێزگای سلێمانی رەسان.

وتیش: تا ماوەیگ ری ناوەین سلێمانی و دەربەندیخان بڕیا، و تیمەیل وەرگری شارستانی و پولیس و هاتوچو رەسینە شوین رویداوەگە، ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە، و دەسکریا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە.

Shafaq Live
Shafaq Live