دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2020-10-07T10:05:26+0000
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد
شەفەق نیوز/ وەڕیۆبەرایەتی گشتی تەندروسی پارێزکای دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان خاسەوبوین نزیکەی ٤٠٠ تووشهاتگ لە ڤایڕۆس کۆڕۆنا.
وەڕێۆبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ٣٩١ تووشهاتگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا وەیەکجاری خاسەوبوین و لە خەسەخانەگان دەرچکن وەرەو ماڵەیلیان.
وەڕێۆبەرایەتیەگە دیاریکرد ک ژمارەی خاسەوبویەگان لە ڤایڕۆسەگە لەوەخت بڵاوبوین پەتاگە تا ئیسە رەسیە ٥٩٦١

related

ئەرا یەکەم جار لەی جوورە.. تووشهاتن خاسەوبویەیلیگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

Date: 2020-10-11 11:41:59
ئەرا یەکەم جار لەی جوورە.. تووشهاتن خاسەوبویەیلیگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

دهۆک داوای هاوردنەوەی قەیەغەی گشتگیر لە هەرێم کوردستان کەێد

Date: 2020-10-02 11:22:01
دهۆک داوای هاوردنەوەی قەیەغەی گشتگیر لە هەرێم کوردستان کەێد

هەرچەن لە پارێزگاگە بویە دیویگ.. دهۆک دەس نوییگ لە کۆڕۆنا وەشتێد

Date: 2020-10-15 09:00:47
هەرچەن لە پارێزگاگە بویە دیویگ.. دهۆک دەس نوییگ لە کۆڕۆنا وەشتێد

مردن وەڕێۆبەر گشتی گەشتوگوزار دهۆک لەوەر تووشهاتنی وە کۆڕۆنا

Date: 2020-12-14 09:42:38
مردن وەڕێۆبەر گشتی گەشتوگوزار دهۆک لەوەر تووشهاتنی وە کۆڕۆنا

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-16 10:28:50
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-03 12:25:53
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

دهۆک سەرکەفتن بیوەرینیگ لەبان کۆڕۆنا ئەنجام دەێد

Date: 2020-12-08 10:12:54
دهۆک سەرکەفتن بیوەرینیگ لەبان کۆڕۆنا ئەنجام دەێد

دهۆک وەردەوامە لە سەکەفتن لەبان کۆڕۆنا

Date: 2020-09-22 11:51:48
دهۆک وەردەوامە لە سەکەفتن لەبان کۆڕۆنا