وارانیگ روی لە عراق کەێد ئەورەگەی تا جەژن مینێد و پلەی گەرمی نزمەو بوود

وارانیگ روی لە عراق کەێد ئەورەگەی تا جەژن مینێد و پلەی گەرمی نزمەو بوود
2024-04-03T11:42:37+00:00
شەفەق نیوز/ کەشناس عەلی جابر زیادی، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەکرد عراق کەفێدە وەر کاریگەری داوەزیان واراناویگ لە رووژ یەکشەممەی ئایندە، لە رووژ یەکەم جەژن پلەی گەرمی داوەزێد.

زیادی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "داوەزینەگە کەمەکەمە لە لە نیمەڕووی یەکشەممەی ئایندە 7 نیسان دەسوەپی کەێد تا رەسێد ئەرا واران وارین تونیگ وەرد بەڵاچە وە تایوەت لەبەشەیل باکوور  و بڕیگ لە شارەیل باشوور".

وتیش، "درویژەوبوین ئەورەیل ئەرا ناوچەیل جیاواز وەردەوامە تا وسێد و دەسکەێدە واران وارین ئەرا ماوەی پچڕ پچڕیگ، دوارە لە یەکەم رووژ جەژن چوارشەممە  10ی نیسان) گلەوخوەد، ناوچە جیاوازەیل گرێدەو لە پارێزگایەیل وڵاتەگە وە تایوەت بەشەیل خوەرهەڵات و ناوچەیل ناوڕاس و باکوور".

دیاریکرد، "دڵرفەت واران وارینەگە وەپای شوینەیلە جیاوازە، لە بڕیگ شوین کەمەوبوود واران وەهاریە و لەناوکاوە تێد تا ئیسە  مەزەنەیلە جیگیرنین هەرچەن داوەزین پالەپەستۆگە وە ناوەوباد ئاشکەراتر بوود".

وتیش؛ " پلەی گەرمی وەردەوام بوود لە نزیکبوین و سوو بەرزەوبوود رەسێدە 37 پلە لەناوڕاس و باشوور لە یەکەم رووژ جەژن داوەزین وە خوەی دوینێد".

Shafaq Live
Shafaq Live