ماراسۆن و پیشبڕکی پایسکڵ نزیک ئاسەواریەیل بابل .. وینە

ماراسۆن و پیشبڕکی پایسکڵ نزیک ئاسەواریەیل بابل .. وینە
2023-11-17T12:59:28+00:00
شەفەق نیوز/ لە پارێزگای بابل، ئمڕوو جمعە، فیستواڵ بابل ئەرا پیشبڕکی وەرزشی رێک خریا، کە لە نزیک شار ئاسەواری، ماراسۆن و پیشبڕکی پایسکڵ وەڕیەو چگ، لەناو ئامادەبوین جەماوەری فرەیگ.

کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز، ئەو ماراسۆن و پیشبڕکی پایسکڵە توومار کرد، کە دەیان کوڕ و دویەت لەناوی بەشداری کردن، و سەرکەفتگەیل پلەیل یەکەم میدالیا و خەڵات کەفتە دەسیان.

 

Shafaq Live
Shafaq Live