عراق راگەینێد ٨٦٧ تووشهاتن وە کۆڕۆنا و ٤ مردن لە ماوەی یەک رووژ

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-01-13T12:54:05+0000
عراق راگەینێد ٨٦٧ تووشهاتن وە کۆڕۆنا و ٤ مردن لە ماوەی یەک رووژ

شەفەق نیوز/ تاقێگە پزشکیەگان لە عراق، لە دویاترین ٢٤ ساعەت، ٨٦٧ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە گشت ناوچەو شارەگان وڵاتەگە تۆمار کردن، تا گشت ژمارەگە بڕەسێدە ٦٠٥٤١٦.

وەزارەت تەندروسی وژینگە لە هەڵوێست رووژانەی پەتاگە وت: ١٩٩٢ تووشهاتگ وە پەتاگە خاسەوبوین تا ژمارەی گشت خاسەوبویەگان بڕەسێدە ٥٦٢٥٧٥.

وتیش: چوار تووشهاتگ ئمڕوو مردن تا گشت ژمارەی مردنەگان بڕەسێدە ١٢٩١٥.

related

کۆڕۆنا گیان قسەکەر وەناو فراکسیۆن پارتی لە پەرلەمان لەدەس بەێد

Date: 2021-02-17 08:10:12
کۆڕۆنا گیان قسەکەر وەناو فراکسیۆن پارتی لە پەرلەمان لەدەس بەێد

نوری مالکی لە کۆڕۆنا خاسەوبوود

Date: 2020-10-14 11:30:56
نوری مالکی لە کۆڕۆنا خاسەوبوود

ئەرا سێیەم رووژ.. عراق لە ٥٠٠٠ تووشهاتن وە کۆڕۆنا رەد کەێد

Date: 2021-03-05 13:59:21
 ئەرا سێیەم رووژ.. عراق لە ٥٠٠٠ تووشهاتن وە کۆڕۆنا رەد کەێد

عراق کەمترین رێژەی تووشهاتنی وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-01-03 12:40:46
عراق کەمترین رێژەی تووشهاتنی وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق راگەینێد مەوقەی رەسین یەکەم بەش واکسین کۆڕۆنا

Date: 2021-02-01 14:30:25
عراق راگەینێد مەوقەی رەسین یەکەم بەش واکسین کۆڕۆنا

عراق راگەینێد زیاتر لە ٤٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا

Date: 2020-09-25 13:58:56
عراق راگەینێد زیاتر لە ٤٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا

کۆڕۆنا فەرمانگەیگ حکومەتی لە باشوور عراق داگیر کەێد

Date: 2021-02-24 08:30:02
کۆڕۆنا فەرمانگەیگ حکومەتی لە باشوور عراق داگیر کەێد

عراق زياتر لە ١٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2020-12-17 13:00:51
عراق زياتر لە ١٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد