داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و جیگیربوینی  لە هەولێر
2024-02-12T08:37:24+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت داوەزی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیربوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٣١ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٢٧ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای ٤٠١ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٩٧ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٣٥ هەزار دینار و ٤٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٠٥ هەزار دینار و ٤١٥ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە 

٥٠٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٥٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە  ٣٨٥ دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live