جیگربوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

2023-05-25T13:25:28.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد جیگر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت/ بۆرسەی سەرەکی کیفاح لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ ١٤٥٩٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەری بەساد، ک هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگر بوی، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٤٧٠٠٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٤٥٠٠٠ دینار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار ئەمریکی وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بوی، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٤٦٣٠٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٣٦٢٥٠ دینار عراقی.

Shafaq Live
Shafaq Live