جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و  بەرزەوبوینی لە هەولێر
2024-02-08T09:07:20+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت  جیگیربوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٣٣ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٢٩ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای ٤٠٣ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٩٩ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٣٥ هەزار دینار و ٤٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٠٥ هەزار دینار و ٤١٥ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا بەرزەوبوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە 

٥٠٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٥٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە  ٣٨٥ دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live