کاڵایل چینی گشت دنیا گرێگه وه‌ر

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2020-11-20T16:53:11+0000
کاڵایل چینی گشت دنیا گرێگه وه‌ر

شه‌فه‌ق نیوز- وه‌ی زووه‌یله، ئقتساد چین بێ‌هماڵه‌و دبێ.

هه‌واڵیاری رویتر وانگ دا: هانگ‌کیوفان، نایب‌ ره‌ییس مه‌رکه‌ز ئاڵ‌و‌ویه‌ره‌یل ئقتسادی چین وتگه له یه ئه‌و لا، چین هه سادرات نه‌دکه‌ێ و بێ‌ ژه سادرات، وارداتیش دکه‌ێ، تا وه هامترازی ده واردات و کومه‌ک وه ئقتساد وڵاته‌یل تریش ئه‌وان بکیشێ وه‌ر ئه‌و خوه‌ێ و سادرات فره‌تر و هه‌میشانی‌ ترێ وه‌ێیان داشتووبێ.

ئه‌وی وت: وه‌ێ کاره‌وه، یوان، واحد پوول چینیش فره‌تر ده بازاڕ جه‌هانی دچه‌رخێ و یه‌یش ئه‌ڕا ئقتساد چین خاستره‌که.

وه‌ر ژه یه‌یش شی‌جین‌پینگ، سه‌روک کومار چین هه‌م وتگه: ده ئی ده‌هه ک دیرێ دیاێ، چین بان بیس و دو ترلیوون کالا وارد دکه‌ێ و هه‌ر چه‌ن ئی کشوه‌‌ره‌یش تووش قه‌یڕانه‌یل ئقتسادی ک هن ئاڵنگ کورونان هاتگه باوجی دیرێ ده‌رانه‌یل ئقتسادی خوه‌ێ وه رووی دنیا، فره‌تر له جاران، دچه‌کنێ.

سادرات چین، پوفێشتر سادرات کاڵاز پزشکیێ، ده ئی یه‌کساڵه، وه چه‌واشه‌ی گشت دنیا، ره‌وز کردگه و روشدێ نۆزده جار له ئه‌ومه فره‌تره‌و بییه.

چن ده‌ێ به‌ینه، واردات خوه‌ێییش فره‌تره‌و کردگه.

related