شمارەی 240 لە گۆڤار فەیلی

شمارەی 240 لە گۆڤار فەیلی
2024-01-18T08:20:16+00:00

شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (240) ئەرا مانگ كانوون یەکەم/ دیسەمبەر 2023 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

Faili Magazine , Issue No. 240, December 2023*

(بارکردن گۆڤارەگە راستەخۆ)

بارکردن گۆڤارەگە وەشیوەی PDF لەی ناونیشان خوارە:

Shafaq Live
Shafaq Live