شمارەی 239 لە گۆڤار فەیلی

شمارەی 239 لە گۆڤار فەیلی
2023-12-03T08:09:29+00:00

شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (239) ئەرا مانگ تشرین دویەم/ نۆڤەمبەر 2023 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

.Faili Magazine , Issue No. 239, November 2023*

(بارکردن گۆڤارەگە راستەخۆ)

Shafaq Live
Shafaq Live