شمارەی 235 لە گوڤار فەیلی

شمارەی 235 لە گوڤار فەیلی
2023-07-31T05:31:09+00:00

شەفەق نیوز/ لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (235) ئەرا مانگ تەمووز/ یولیۆ 2023 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

.Faili Magazine , Issue No. 235, July 2023*

(بارکردن گوڤارەگە راستەخۆ)

Shafaq Live
Shafaq Live