شمارەی دوسەد و بیس و چوار لە گۆڤار فەیلی

2022-09-01T11:42:30.000000Z

لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (٢٢٤) ئەرا مانگ ئاب/ ئۆگەست 2022 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

..Faili Magazine , Issue No. 224, Aug. 2022

شمارەی دوو سەد و بیس ویەک لە گۆڤار فەیلی 

بارکردن گۆڤارەگە راستەوخۆ 

Shafaq Live
Shafaq Live