شمارەی دوسەد و بیس و شەش لە گۆڤار فەیلی

شمارەی دوسەد و بیس و شەش لە گۆڤار فەیلی
2022-10-31T06:17:36+00:00

لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (٢٢٦) ئەرا مانگ تەشرین یەکەم/ ئوکتوبر 2022 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

..Faili Magazine , Issue No. 226, Oct. 2022

بارکردن گۆڤارەگە راستەوخۆ

Shafaq Live
Shafaq Live