شمارەی دوسەد و بیس و شەش لە گۆڤار فەیلی

2022-10-31T06:17:36.000000Z

لە دامەزراو شەفەق نیوز ئەرا روشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، شمارەی (٢٢٦) ئەرا مانگ تەشرین یەکەم/ ئوکتوبر 2022 لە گۆڤار فەیلی وە زوان عەرەوی هاتە دەر.

..Faili Magazine , Issue No. 226, Oct. 2022

بارکردن گۆڤارەگە راستەوخۆ

Shafaq Live
Shafaq Live