... چم

Category: شيعر

Date: 2018-12-10T20:20:00+0000
... چم

خوازم بپه‌ڕم، ده‌ێ ته‌نگ زندانه وه ده‌ر چم

چۊ په‌ڕ ده‌ قه‌ێ تير ت به‌سيامه كه ده‌رچم

م  واشه ت وا،‌ به‌و بشه‌كن قاپ سقانم

بيلا ت بزانى ك م تا بان كه‌مه‌ر چم

ده‌س دانه‌سه يه‌ك بێ‌كه‌سى و بێ‌ ده‌سڵاتى

ئێ جاره ده رۊ ته‌خت زنه‌ى كردنه په‌رچم

تا وه‌خته مه‌گه‌ر ئه‌ڵچنيه‌م ده‌ێ په‌لِ داره

سه‌رما بجميى ئاخر پاييز ده سه‌ر چم

ئمرێگه هه چۊ قه‌تره زه‌بوونِ شه‌و  رووژم

ده سه‌ردى شه‌و يه‌خ نه‌م و ده‌ تيژى خوه‌ر چم

ئه‌ر ت  نه‌وه‌ت ئازادى م تام قه‌فه‌س ده‌ێ

سۊر كوڕ خان بوو م  چمانێ وه چه‌مه‌ر چم

خوازى ك بزانى ك م چۊ چم، فه‌ن  ساێه

بێ‌هاڵ  خه‌وه‌ر هاتمه، بێ‌هاڵ  خه‌وه‌ر چم

حه‌بيبوڵڵا به‌خشوده‌

related