دوو پارچە شیعر

دوو پارچە شیعر
2023-11-12T07:56:08+00:00

خاسەو گڕی هاڵم گەنە راد

گڕێ ئەسر چەوەیلم ئەڵوەنە راد

خوەزەو بایدەو کە خوەد بێتر بزانی

ئەگەر نەوگەد گڕێ

 کی ... دەربەنە ڕاد؟

بهزاد محمودی

واهێڵان نامەی

نیەێلێ

شوون پاێ خیاڵد

لە دەروەچ° تەنیای

ئەول دڵمەو ساتێ بنیشێ...

تا هۊرم تۊک باڵ واز بکەێدو

      ئاسمان پەژارەم

                تۊەم پڕ لە دەردێ

                       دی کەم وە هاواری دڵمەو 

                                               بچۊچنێ...

غەفار مورادپور 

Shafaq Live
Shafaq Live